Een onderzoek van de universiteit van Colombia in de Verenigde Staten laat zien dat het stereotype van rijke oudere mannen omsingeld door groene blaadjes (a.k.a sugar daddies) in de praktijk nauwelijks voorkomt. Ook cougars, vrouwen die jongere partners onderhouden en verwennen, zouden uitzonderlijk zijn.

De onderzoekers vergeleken bevolkingsdata zoals opleidingsniveau, inkomen, intelligentie en zelfs uiterlijk van koppels met grote leeftijdsverschillen met gegevens van koppels van gelijke leeftijd. Hieruit blijkt dat de koppels met grote leeftijdsverschillen in het algemeen minder intelligent, lager opgeleid en armer zijn. Succesvolle oude mannen met jongere vriendinnen, zoals Playboy-baas Hugh Hefner, zijn de uitzondering op de regel.

Leeftijdsverschil
Bij het onderzoek gold een leeftijdsverschil van 8 jaar of meer als ‘groot’.  De statistici bekeken huwelijksinformatie van 1960 tot 2000 en cijfers van 1960 tot 1980 over opleidingsniveau en werk. Recentere geschikte gegevens waren niet voorhanden omdat vanaf de jaren ’80 de cijfers niet meer gecorrigeerd werden voor huwelijksleeftijd en het aantal huwelijken.

De resultaten zijn volgens de onderzoekers te verklaren door te kijken naar de levensloop van lageropgeleiden. Ze komen op jonge leeftijd terecht in werkomgevingen met grote leeftijdsverschillen en bouwen sociale contacten op in een groep met uiteenlopende leeftijden. Hierdoor vergroot de kans op het ontmoeten van een (veel) oudere of jongere huwelijkspartner.

Opleidingsniveau
Hogeropgeleiden ontmoeten daarentegen op de universiteit en bij hun eerste job veel leeftijdsgenoten. In die levensfase zijn ze ook vaak op zoek naar een vaste relatie. Omdat hogeropgeleiden doorgaans ook meer verdienen, zullen partners uit dezelfde generatie vaak rijker zijn.