Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat voor het eerst sinds jaren in 2014 het aantal kinderen dat geboren is in Nederland weer is opgelopen. De inhaalslag is vooral te danken aan dertigplussers. De verkoop van beschuit en muisjes zal ook zeker weer toenemen, maar daarover heeft het CBS geen melding gemaakt.

Jaren met minder beschuit met muisjes

Er liggen jaren achter ons dat het aantal geboorten alleen maar daalden. Deze trend zette zich in sinds 2009. In 2013 was het niveau van geboorten zelfs gedaald tot het niveau van begin van de jaren tachtig, dat waren toen iets meer dan 170 duizend kinderen. Voor het eerst sinds tijden is er dus weer een oplopende lijn zichtbaar vanaf 2014. Laat de beschuit met muisjes maar weer komen.

Geld en toekomstbeeld

Welke factoren hebben hier een rol gespeeld? Geld en goed perspectief voor de toekomst, waarschijnlijk. Niet het feit dat we kinderen niet meer lief vinden. Wanneer mensen een kind willen, willen ze die ook een toekomst kunnen bieden. Voor een beetje toekomst is het prettig over een redelijke basis te beschikken qua opleiding ,  beroep  en salaris.

Vrouwen blijken meer te verdienen als ze geen kinderen hebben, las ik op Z24, een site gericht op werkend Nederland. Ik kom er niet zo goed achter of dat  er vooral mee te maken heeft dat vrouwen die wel kinderen hebben, meestal over gaan tot partime banen. Die keuze voor werken in deeltijd, samen met hun kortere carrières en lagere inkomens, leidt ertoe dat vrouwen betrekkelijk lage pensioenen hebben. Niet om je nu constant druk te maken over je pensioen. Maar je kunt het maar beter goed doordacht hebben dan er achter te komen als je tussen de kleine kinderen zit en niet meer terug kunt.

Inhaalslag

Er lijkt dus duidelijk sprake van een inhaalslag. Vrouwen die even de tijd hebben genomen om goed na te denken en eerst voor enige vastigheden voor zichzelf hebben gezorgd, zij zijn het die nu alsnog overgaan op het moederschap. De heersende ongunstige economische situatie heeft er natuurlijk ook niet positief aan bijgedragen, dat de vrouwen pas boven de dertig aan kinderen beginnen.

De Nederlandse vrouwen blijken zich echter in de huidige economische crisis goed staande houden. Dat komt omdat zij vaak werken in sectoren die minder gevoelig zijn voor de wisselingen van de economie, zoals het onderwijs.

De meeste vrouwen waren trouwens 32 jaar.  Zoals we vroeger veel jonge vrouwen moeders zagen worden, dat beeld is zeker nog niet aan het terugkeren.

Geen partner nodig voor een kind

Stel, je bent de dertig gepasseerd, je bent single en je hebt geen partner maar je wilt dolgraag een kind. Voor vrouwen is er een uitstekende mogelijkheid om dat te bewerkstelligen, namelijk met anoniem zaad. Het is erg succesvol want er is inmiddels een ware run ontstaan op de spermabanken. Steeds meer vrouwen kiezen er voor om zonder partner een kind op te voeden. Of het makkelijker aan een donor komen er ook aan heeft bijgedragen dat het geboortecijfer weer in de stijgende lijn zit, daarover zegt het CBS niets.