Steeds meer koppels scheiden, en jongeren blijven vaker single. Maar wat willen al die singles nu eigenlijk? Parship maakte een profiel van singles in de leeftijdsklassen: 18 tot 29 jaar, 30 tot 40 jaar, 41 tot 54 jaar en 55+.

18 tot 29 jaar

28% van de vrouwelijke singles zegt geen partner te hebben gevonden omdat ze te introvert zijn, 23% zegt te hoge eisen te stellen voor hun partner. De mannen zeggen voornamelijk (35%) dat ze te verlegen zijn. 92% van de vrouwen en 90% van de mannen vindt het belangrijk om in hetzelfde bed te slapen. 62% van de vrouwen en 55% van de mannen vindt absolute seksuele trouw bijzonder belangrijk en 86% van de vrouwen en 88% van de mannen zegt dan ook dat seks erg belangrijk is in hun leven en relatie. 29% van de vrouwen en 14% van de mannen wil graag trouwen, al geeft 34% van de heren ook wel te kennen toch te zullen trouwen als de vrouw dat wil. 33% van de vrouwen vindt het belangrijk dat de familie en vrienden hun goedkeuring geven over hun nieuwe partner.

Bij mannen ligt dat aantal slechts op 16% al zegt 35% wel eerlijk te willen goedgekeurd worden door de familie van de vrouw. 87% van de mannen zegt een warme persoonlijkheid belangrijk te vinden, al geeft 50% ook meteen te kennen dat ze toch vooral naar het uiterlijk kijken. Bij vrouwen ligt dat laatste percentage op 35%. 21% van de vrouwen wenst ook dat hun partner financieel stabiel is.

30 tot 40 jaar

88% van de vrouwen en 89% van de mannen wil het bed delen met hun partner. 58% vindt seksuele trouw erg belangrijk. 26% van de vrouwen wil graag trouwen ten opzichte van 16% van de mannen. Nog eens 17% zou eerder voor een samenlevingscontract kiezen. 86% van de vrouwen en 94% van de mannen zegt dat ze seks in een relatie erg belangrijk vinden. Daarmee zijn ze meteen de groep die seks het allerbelangrijkste vinden. 28% van de vrouwen en 12% van de mannen wil dat hun familie en vrienden hun nieuwe partner goedkeuren. 44% van de mannen en 28% van de vrouwen kijkt vooral naar het uiterlijk bij de partnerkeuze. 28% vindt het ook erg belangrijk dat de partner financieel stabiel is.

41 tot 54 jaar

80% van de vrouwen en 85% van de mannen wil graag het bed delen met zijn partner, 55% van de vrouwen en 52% van de mannen vindt seksuele trouw een must. 82% van de vrouwen en 92% van de mannen geeft eerlijk toe dat seks belangrijk is in hun relatie. 20% van de vrouwen en 35% van de mannen passen zich aan de visie van de ander aan als het neerkomt op trouwen. Deze groep singles is absoluut niet meer bezig met de goedkeuring van hun familie of vrienden bij de partnerkeuze. 40% van de mannen wil een knappe vrouw ten opzichte van 25% van de vrouwen die een knappe man zoekt.

55+

In deze groep vinden mensen meestal geen nieuwe partner omdat ze er nog niet klaar voor zijn, meer dan 33% van de dames vindt het niet noodzakelijk om in hetzelfde bed als hun partner te slapen. Mannen willen dan weer wel het bed delen: bij hen ligt het percentage op 75 % als het neerkomt op slapen in eenzelfde kamer. Nog opvallender is het feit dat de 55-plussers geen belang meer hechten aan seksuele trouw. Bijna 20% zegt dat overspel niet uit te sluiten is in een relatie.

33% van de dames vindt seks niet belangrijk in een relatie, bij mannen ligt dit aantal op 17%. Trouwen is voor deze leeftijdsgroep ook niet meer noodzakelijk. Slechts 10% zegt dat ze nog willen trouwen. 30% van de vrouwen en 44% van de mannen zegt dat het voor hen niets uitmaakt of de familie en vrienden hun partner goedkeuren. 40% van de mannen zoekt een knappe vrouw, bij dames doet dit er niet meer echt toe. Zij zoeken vooral een partner die financieel stabiel is.