Met vaderdag voor de deur, even de rol van vaders onder de loep.

Vaders moeten gewoon vader zijn en hun eigen specifieke rol vervullen in de opvoeding van hun kinderen. Dat stelt sociologe Irene Zwaan in haar boek ’De afwezige vader bestaat niet en waarom vaders niet moeten moederen’.

Vaders dagen meer uit

Zwaan trekt daarmee aan de alarmbel en pleit voor de herwaardering van de traditionele vaderrol.

Door de emancipatiebeweging, maar ook door de toename van het aantal scheidingen, nemen mannen alsmaar vaker vrouwelijke rollen over, in het huishouden maar ook bij de opvoeding van de kinderen.

Het ongecontroleerde, opwindende spel waarmee vaders hun kinderen uitdagen om hun grenzen te verleggen worden vervangen door luisteren en troosten. Volgens Zwaan loop je daardoor het risico dat het vrouwelijke aspect in de opvoeding wordt overgewaardeerd, waardoor je bange kinderen gaat kweken.

Vader is nodig

Volgens de sociologe hebben vrouwen geen mannen nodig, maar kinderen wel degelijk een vader. ”Vaders zijn net een tikje meer onbezonnen. Ze vormen de verbinding met de buitenwereld, staan voor avontuur, reizen, risico’s nemen.”

Ook is ze van mening dat we moeten stoppen met het overwaarderen van meisjeseigenschappen als stil en ijverig werken, en het jongensgedrag opnieuw een plaats geven. Een vader is volgens Zwaan beter geschikt om het wilde en ongehoorzame gedrag van zijn kinderen te reguleren.