Te lang alleen voor de liefde

alleen zijn

Wat te doen wanneer je laatste lange relatie al lichtjaren achter je ligt? Je niet meer weet hoe het voelt om iemand om je heen te hebben in huis en in je bed?