Luxe lenen maakt ons ongelukkig

stapmaatjes gezocht

Een luxeproduct geeft voldoening als je het bezit, maar maakt ongelukkig als je het na gebruik moet teruggeven. Tot die conclusie kwamen twee onderzoekers van de Universiteit van Gent, die hun bevindingen publiceerden in het vakblad Applied Research in Quality of Life.