Iemand die perfectionistisch is heeft gedachtes en gedrag die het zelfvertrouwen beschadigen, doordat hij of zij bezig is met niet realistische hoge doelen. Natuurlijk is het niet erg om je best te doen, zolang dat maar niet ten koste gaat van jezelf en anderen. Perfectionisme kan je jammer genoeg je persoonlijke voldoening ontnemen. Hierdoor krijg je uiteindelijk minder voor elkaar dan mensen die de lat iets lager leggen.

Perfectionisme en relaties

Perfectionisten zijn bang voor afkeuring of afwijzing door de mensen om hen heen. Omdat ze hier voor bang zijn, kunnen ze nogal defensief reageren op kritiek waarmee ze anderen frustreren en juist verder van hen afkomen te staan. Zonder zich dit te realiseren kunnen ze anderen soms onrealistisch hoge normen opleggen, zeer kritisch zijn en veeleisend zijn.  De fouten die ze natuurlijk ook maken, zullen ze proberen niet te laten zien, zodat ze een stukje mens van zichzelf niet laten zien. Daardoor zouden ze aardiger gevonden kunnen worden en minder op afstand. Het gevolg is dat perfectionisten het vaak moeilijk vinden om diepere banden aan te gaan. Ze zijn vaak minder tevreden over relaties en vriendschappen.

Perfectionistische partner

Met dingen zo goed mogelijk proberen te doen, is niks mis. Dit is juist een goede kwaliteit. Vervelend wordt het, wanneer iemand hierin doorschiet  en deze kwaliteit een valkuil wordt, zeker wanneer dit je partner betreft. Perfectionisten hebben namelijk vaak de neiging om hun eigen (te) hoge verwachtingen, hun partner op te leggen. Dit gaat meestal ten koste van de sfeer in een relatie, met alle gevolgen van dien.

Als partner van een perfectionist, moet je jezelf realiseren, dat het opgelegd krijgen van hoge eisen, ten kosten kan gaan van jezelf  en je gevoel van eigenwaarde.  Je partner gaat namelijk over jouw grens heen en hierdoor, voel je jezelf meestal niet fijn.

Wanneer je in een dergelijke situatie zit, is het goed om het gedrag van de ander, met of zonder hulp,  toch aan te kaarten. Doe je dit niet, dan zul je jezelf steeds slechter voelen en zal het gevoel en respect, uiteindelijk uit de relatie verdwijnen.

Ik ben perfect

Als eerste moet de perfectionist realiseren dat perfectionisme niet wenselijk is. Natuurlijk is het wel goed om voor iets te gaan, zolang het maar niet ten koste gaat van jezelf. Een perfectionist is niet snel blij met welk resultaat dan ook, en brengt zijn eigenwaarde hiermee omlaag. Het inzien dat perfectionisme een probleem is, is essentieel om er iets aan te doen. Vervolgens zal je moeten proberen om de gedachtes en het gedrag die de basis vormen van dit perfectionisme, te overwinnen.

Enkele strategieën

1. Probeer je te richten op het proces waar je mee bezig bent en dus niet alleen het resultaat. Jouw persoonlijke succes hangt namelijk niet alleen af van het uiteindelijke resultaat, maar ook van het gevoel wat je tijdens het proces had. Jouw gevoel op weg naar het resultaat is dus ook een soort resultaat!

2. Confronteer jezelf met de angsten die wellicht dit perfectionisme voeden. Stel jezelf de vraag waar je bang voor bent, of wat het ergste is dat je kan overkomen.

3. Probeer je eigen gevoel van succes op waarde te schatten. Wanneer je weet dat je perfectionistisch bent, is het juist de kunst om met net iets minder ook tevreden te zijn. Wanneer je dit moeilijk vindt, kan je ook aan iemand anders vragen, die op de hoogte is van jouw perfectionisme, om je te helpen relativeren. Niemand is namelijk perfect!

Control freak

David en Arjan van Alle 365 Dagen Succesvol hadden er deze week een video over gemaakt. Dit sluit “perfect” aan bij dit onderwerp. Zij hebben het over het feit dat je als perfectionist alles willen beheersen, je volledige controle wilt hebben, dus dat je een control freak bent.

Perfecte relatie

Nog even terugkomen op relaties. Mensen zeggen wel eens over een huwelijk dat het een perfect huwelijk is. Moet je daar wel blij mee zijn? Alles moet dan helemaal op rolletjes lopen, vaak op de rolletjes die één van de twee bedacht heeft. Een hoge lat in een relatie kan juist de nekslag zijn in een goede relatie. Iedereen moet heel de dag al overal zoveel mogelijk zonder fouten de dag door komen. Het zou fijn zijn als je thuis, in je vertrouwde omgeving, even je zelf mag zijn en niet constant moet nadenken over wat je fout kunt doen. Een perfecte relatie nastreven is te veel van het goede. Goed is meer dan voldoende.