Hoeveel mensen verdienen en wat voor werk ze doen, heeft invloed op slaapgewoonten. Mensen met een hoger inkomen slapen beter en slapen vaker samen met hun partner.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse Sleep Council. 

 

Beste slapers

Meer dan 5.000 volwassenen vulden een enquête in over hun inkomen, beroep en slaapgewoonten. Mensen met een baan en een goed salaris bleken het beste te slapen.

83 procent van de respondenten met een salaris van meer dan 75.000 pond (ongeveer 87.000 euro) zei heel goed of tamelijk goed te slapen. Dat gold maar voor 67 procent van de werklozen.

Slaapproblemen
Degenen met een jaarinkomen van minder dan 15.000 pond (zo’n 17.400 euro) sliepen het slechtst. Zij gebruikten het vaakst slaapmiddelen en 15 procent van deze groep bezocht de huisarts vanwege hun slaapproblemen.

Ook de branche waarin de respondenten werkten, bleek hun slaapgewoonten te beïnvloeden. Mensen in de kunst- en cultuursector gingen vaker pas na middernacht naar bed en lagen het vaakst wakker door zorgen en stress.

In de juridische branche werd het meest 7 à 8 uur per nacht geslapen. Architecten en technici sliepen meestal minder dan 7 uur.

Ongeveer 23 procent van de mensen die in de marketing, sales, architectuur, bouw en techniek werkten, gebruikten wel eens alcohol om in slaap te komen.

Stellen

Stellen met een jaarlijks huishoudinkomen van onder de 35.000 pond (ruim 40.000 euro) bleken minder vaak samen te slapen: 77 procent deed dat elke nacht.

Van de koppels met een huishoudinkomen van meer dan 40.000 euro per jaar, sliep 82 procent elke nacht samen. 12 procent van de stellen met een gezamenlijk jaarinkomen van minder dan 29.000 euro sliep nooit samen.