Veel oudere mensen beweren dat ze niet meer zo goed tegen alcohol kunnen als in hun jonge jaren. Maar volgens nieuw onderzoek uit Denemarken hebben ouderen juist minder last van een kater na een avondje drinken. Dat is niet te verklaren door de frequentie van het alcohol drinken, maar vermoedelijk wel door de intensiteit ervan.

Wetenschappers bestudeerden de drinkgewoonten van 52.000 mensen tussen 18 en 94 jaar. Er werd onder andere gepeild naar hoe vaak ze last hadden van een kater na een avondje overmatig drinken. Dat werd gedefinieerd als het consumeren van meer dan 5 alcoholische drankjes.

Man versus vrouw

“Op die manier werd duidelijk dat mensen op latere leeftijd minder vatbaar werden voor een kater”, aldus Janne S. Tolstrup van de University of Southern Denmark. Bij een kater is er sprake van hoofdpijn, uitputting en misselijkheid, vooral veroorzaakt door dehydratatie.

De kansen op een kater na het overmatig drinken waren 11 keer groter bij mannen tussen 18 en 29 jaar in vergelijking met mannelijke 60-plussers. Bij vrouwen was de kans op een kater 8 keer groter bij de 18- tot 29-jarigen dan bij de 60-plussers.

Frequentie versus intensiteit

“De eerste verklaring die bij ons opkwam was een verschil in drinkgewoontes tussen de verschillende leeftijdsgroepen”, aldus Tolstrup. “Maar die verschillen konden toch het verschil in katers niet verklaren. Met andere woorden: hoewel oudere mensen minder vaak overmatig drinken dan jongeren, waren de resultaten niet toe te schrijven aan een verschillend drinkpatroon.”

Volgens Richard Stephens van de Keel University mag je echter niet alleen kijken naar de frequentie van het overmatig drinken, maar ook naar de intensiteit. “Het is waarschijnlijk dat het overmatig drinken van jongeren intenser is, met meer alcohol, hoewel hun gemiddelde consumptie ongeveer hetzelfde is als die van ouderen”, aldus Stephens. “Dat is een mogelijke verklaring voor het verminderde voorkomen van katers naarmate je ouder wordt.”

29 jaar

Een eerdere studie onthulde al dat 29 jaar de leeftijd is waarop we de ergste katers hebben. De verklaring van de wetenschappers luidde dat deze mensen nog steeds als een twintiger drinken, maar dat ze niet meer hetzelfde uithoudingsvermogen hebben.

De volledige resultaten van deze studie zijn gepubliceerd worden in het tijdschrift  ‘Alcoholism: Clinical & Experimental Research’.