Aankomende zondag, 9 november 2014, is het precies 25 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel en dat Oost en West-Duitsland verenigd werden.  We hebben het over een muur, een scheidingslijn, die na 28 jaar is neergehaald. Eindelijk weer lucht en zicht naar de overkant, eindelijk weer vrijheid om te gaan waar je wil. Het is natuurlijk veel meer dan alleen een onderdeel in het landschap verwijderen. 

Alleen de vogels vliegen

De muur werd gebouwd om Berlijn te scheiden in 2 stukken, die beide een andere politiek hadden. Rusland was communistisch en de geallieerde democratisch. Er kon geen overeenstemming bereikt worden. De muur door Berlijn was 45 km lang en werd op 13 augustus 1961 in 1 nacht gebouwd. Na bijna 30 jaar  is deze muur met een zelfde snelheid neergehaald. Nu 25 jaar geleden. Eindelijk was er weer de vrijheid die de vogels alleen hadden boven Berlijn om van Oost naar West te vliegen, bezongen door Klein Orkest.

Maar aan beide kanten van de muur woonden mensen, die niets met elkaar mochten of konden doen. Ineens is die muur weg en moeten ze weer met elkaar omgaan. Hoe moet je je dat voorstellen. Dat moet voor iedereen een hele opgave geweest zijn en mogelijk nog steeds. Natuurlijk hebben ze de draad van het leven opgepakt. Want er kwam gewoon weer een nieuwe dag.

Relatie tussen Ossies en Wessies?

Hoe is de relatie tussen Ossies en Wessies een kwart eeuw na de val van het IJzeren Gordijn? ELITEDATING hield een enquête onder haar leden waaruit blijkt dat er nog altijd een denkbeeldige scheiding bestaat tussen de landgenoten. De vooroordelen tussen het ‘wantrouwige Oosten’ en het ‘materialistische Westen’ zijn nog steeds sterk aanwezig. Als het gaat om het kiezen van een partner, lijkt de liefde de oude grenzen van de muur gelukkig te overschrijden.

Vooroordelen over en weer

“Westerlingen hebben geen gevoel voor humor en de Oosterlingen bekritiseren alles”- vooroordelen over hun landgenoten in het andere deel van Duitsland zijn nog altijd diepgeworteld in het beeld van de West- en Oost-Duitsers. Paradoxaal genoeg, is het grootste vooroordeel van beide kanten, dat de een vooroordelen over de ander heeft. Zo vindt 55% van de bewoners van Oost-Duitsland dat de West-Duitsers bevooroordeeld zijn, terwijl 29% van de West-Duitsers dit over hun voormalige Oosterburen denkt.

Kritiek op beter weten

Verder geeft bijna de helft van de voormalige DDR burgers (49%) aan dat de West-Duitsers een ander gevoel voor humor hebben, betweterig zijn(30%) en eigenwijs (30%). Aan de andere kant beschuldigen de Duitsers in het Westen hun Oost-Duitse landgenoten ervan te veel kritiek te uiten(38%), zeer wantrouwig (33%) en gierig te zijn (29%).

Ossies over Wessies – Wessies over Ossies

… hebben veel vooroordelen (55%) –  … hebben veel vooroordelen (39%)

… hebben andere humor (49%)  – … bekritiseren te veel (38%)

… zijn betweterig (30%) –  … zijn wantrouwig (33%)

… zijn eigenwijs (30%)  – … zijn zeer gierig (29%)

… zijn materialistisch (21%) – … houden van naakt zwemmen (29%)

Ossies en Wessies verenigbaar?

Hoewel vooroordelen over het andere deel van Duitsland nog steeds bestaan, geeft meer dan de helft van de singles uit zowel het Oosten als het Westen aan weleens een relatie te hebben gehad met iemand aan de andere kant van de voormalige muur (54%). En ongeveer twee van de drie ondervraagden (67%) gaan er van uit dat Oost-West koppels niet meer relatieproblemen hebben dan andere paren.

Jonge generatie heeft minder vooroordelen

Opvallend is dat er een groot verschil is tussen de leeftijdsgroepen. Terwijl bij de 55 plussers nog 77% van de ondervraagden gedragsverschillen vaststelt tussen Oost- en West-Duitsers, heerst er een ander beeld bij mensen onder de 25 jaar. Hiervan stelt nog maar 33% van de respondenten dat er typische gedragingen zijn voor Ossies en Wessies.

De resultaten van de enquête tonen aan dat het overwinnen van de vooroordelen een moeizaam en langdurig proces is. Maar langzamerhand zien we vooruitgang. De generatie die na de val van de muur geboren is, heeft minder vooroordelen over elkaar. Wellicht zullen de vooroordelen met de volgende generatie wel volledig verdwijnen.