De Kinderombudsman heeft een inventarisatie gemaakt van de huidige Nederlandse praktijk rond scheiden. Na het reeds eerder verplichte ouderschapsplan pleit de Kinderombudsman, op basis van het gehoorde, voor verplichte mediation en verplichte scheidingseducatie voor alle scheidende ouders. 

Vroeger signaleren en eerder ingrijpen

Na inventarisatie zijn er wel verbeterpunten te bedenken rondom het scheiden in Nederland. De deskundigen die de Kinderombudsman heeft gesproken zijn het erover eens dat vroeger signaleren, eerder ingrijpen en de regie op één plek houden, de sleutelbegrippen zijn. Ook pleit hij voor een regierol voor de rechter en voor het sneller inschakelen van een bijzondere curator of kindercoach.

Uit onderzoek is gebleken dat het niet de scheiding op zich is die schadelijk is voor kinderen, maar wel een voortdurende strijd, waarbij ouders elkaar beschuldigen, beschimpen en bevechten. Hun kinderen kampen met angst, verdriet, loyaliteitsconflicten en een groot schuldgevoel.

Verplicht melden bij scheidingsmediator

Ouders die willen scheiden melden zich straks verplicht bij een scheidingsmediator of een overlegscheidingscoach. Zij krijgen daar voorlichting over wat een scheiding voor kinderen betekent. Als na één sessie blijkt dat deze ouders samen al tot afspraken zijn gekomen kunnen zij direct (via een gezamenlijke advocaat) een verzoekschrift tot scheiding indienen bij de rechter. Als er na drie sessies nog geen uitzicht is op afspraken, en ouders zich zonder ouderschapsplan bij de rechter melden, neemt de rechter de regie. Hij zet ouders onder druk om alsnog tot afspraken te komen en stelt een bijzondere curator aan.

Averechtse melding verplicht ouderschapsplan

De Kinderombudsman zegt dat het systeem op dit moment averechts werkt. Het verplichte ouderschapsplan zonder professionele begeleiding blijkt escalatie in de hand te werken. Daarnaast maakt het Nederlandse rechtssysteem het mogelijk om eindeloos te procederen. Omdat advocaten per zitting betaald worden, blijft het lonen om juridische procedures te voeren, in plaats van met elkaar om de tafel te gaan.

Per jaar eindigen ongeveer 3500 scheidingen in een vechtscheiding waarbij kinderen de dupe zijn. In totaal wordt geschat dat 16.000 kinderen op dit moment in een situatie van een vechtscheiding zitten.

Marc Dullaert is er van overtuigd dat investeren in overleg en het maken van goede afspraken in een vroeg stadium veel leed bij kinderen én ouders kan voorkomen. Bovendien zal het hoge proceskosten voorkomen.

Kind centraal stellen te vrijblijvend

Hoewel het belang van het kind door alle betrokkenen bij een echtscheiding als belangrijk wordt ervaren, houden de partijen daar in de praktijk nog te weinig rekening mee. Door alle betrokkenen, te denken aan rechters, advocaten en ouders, moet het kind verplicht centraal worden gesteld. Volgens Dullaert is dat nu nog te vrijblijvend.

Blijvende gezamenlijke ouderrol

Dat er wel stappen gemaakt worden, maar dat het niet allemaal even goed werkt als bedacht is, dat is de praktijk. Door alle emoties is het tijdens een scheiding niet eenvoudig om het conflict weg te houden van de kinderen. De ouders hebben ieder eigen belangen en de ex-partner rol krijgt snel de overhand. Hoewel ouders straks ex-partners zijn, blijven ze altijd vader en moeder van hun kinderen. Een mediator helpt bij het blijven erkennen van die gezamenlijke ouderrol.

Een jaar geleden werd het ouderschapsplan verplicht. Toen werd er ook al gesproken over het verplicht stellen van mediation. Wij wijdden daar een artikel aan. Wanneer je dit terug leest dan is dat nog steeds actueel.