Een datingsite met de naam Lach.nl kwam onlangs onder mijn aandacht. Of je wilt of niet, daar krijg je meteen al een positief gevoel bij, de hoekjes van mijn mond bewegen dan vanzelf omhoog in een subtiele glimlach. Goed bedacht dus, lijkt mij die naam van de datingsite voor 50–plussers.

Mensen lachen graag samen

Lachen is niet alleen leuk, het is ook ontzettend gezond en het is één van de beste remedies tegen stress. Een kind lacht ruim 400 keer per dag terwijl volwassenen nog maar 10 keer per dag lachen. Onder invloed van allerlei levensomstandigheden gaan we minder lachen, terwijl we dat juist zo hard nodig hebben. Lachen werkt aanstekelijk en het is iets wat mensen graag samen doen.

Lach.nl is er speciaal voor de vijf miljoen 50-plussers in Nederland om hen samen leuke dingen te laten doen. Deze website is daarom de basis van vele nieuwe vriendschappen en liefdesrelaties!

Wat is lachen?

Eens even kijken wat Wikipedia ons kan leren over lachen. Lachen is een reactie van mensen op humor, of een uiting van blijdschap, opluchting of spanning. Het komt tot uiting in een beweging van de mond of het uitstoten van bepaalde geluiden. Er bestaan verschillende vormen van lachen.

Lachen klinkt als ha-ha-ha

Lachen kan spontaan of gemaakt zijn. Er bestaan verschillende soorten lachen: van de glimlach, de grijnslach, de giechellach tot de slappe lach, de hoorbare lach en het lachen als reactie op kietelen. Het geluidsspectrum van hardop lachen is gekenmerkt door korte lettergrepen die elkaar snel opvolgen, zoals ha-ha-ha, hi-hi-hi of ho-ho-ho, maar nooit een vermenging van deze lettergrepen, zoals ha-ho-ho.

Plotseling gevoel van triomf

De visie van Thomas Hobbes (17e eeuw) over lachen was: Die grimassen die lachen worden genoemd, zijn niets anders dan een plotseling gevoel van triomf veroorzaakt door de onverwachte ontdekking van de één of andere voortreffelijkheid in onszelf tegenover de zwakheid van anderen, of tegenover die van onszelf. Vooral dat laatste herken ik wel. Dat je moet glimlachen om je zelf omdat je denkt, dompie, nu ben je naar de schaar aan het zoeken terwijl je hem in je hand hebt.

Lachen is aanstekelijk

Lachen heeft een duidelijke functie in het groepsgedrag van mensen. Door met elkaar te lachen laten mensen zien dat ze geen kwade bedoelingen hebben. Of dat ze elkaars aanwezigheid accepteren en dat men elkaar sympathiek vindt. Lachen is aanstekelijk. Begint één iemand met lachen, dan gaan vaak andere mensen mee lachen.

Fysiologische aspecten

Lachen is een onderdeel van het menselijk gedrag dat wordt gecontroleerd door gebieden in het limbisch systeem van de hersenen. Hierbij zijn aparte gebieden actief bij verwerking van prikkels die lachen veroorzaken (zoals een grap of humoristische scene), en het lachen als lichamelijk reactie op die prikkels. Zo blijken humoristische prikkels onder meer gebieden in de ventromediale prefrontale cortex te activeren, dezelfde gebieden die ook gevoelig zijn voor beloning.

Lachen is gezond

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat lachen gezond is en een therapeutisch effect kan hebben. Zo is lachen als therapie gebruikt bij ernstige lichamelijke patiënten. In ziekenhuizen worden soms cliniclowns ingezet om patiënten op te beuren. De hersenen maken endorfine en dopamine aan tijdens het lachen. Door deze pijnstillende stof voelt iemand zich lekkerder. Lachen werkt daarnaast stressverlagend en stimuleert het immuunsysteem van het lichaam. Sociaal lachen blijkt ook de drempel voor pijn te verhogen. Ook kan ongecontroleerd lachen een teken zijn van bepaalde gedragsstoornissen zoals ADHD, hysterie of disfuncties van de hersenen.

Glimlach

In de fysiologie is een glimlach een van de vele mogelijke gelaatsexpressies van emoties. Glimlachen komt tot stand door de spieren van de mond zoals de zygomaticus major en risorius, en van de ogen, zoals orbicularis oculi. Bij mensen is de glimlach doorgaans een uiting van tevredenheid, of blijdschap.

Naast Lach.nl zijn er natuurlijk nog meer datingsite voor 50+. Kijk daarvoor eens in onze 50+ dating gids.