Vrouwen en onzekerheid, dat gaat vaak hand in hand. Zeker als het over het lichaam gaat. Maar dat slechts 1 op de 10 vrouwen een positief zelfbeeld heeft, dat is toch wel opmerkelijk. Hoogste tijd  dat de dames wat meer van zichzelf gaan houden! 

Houding tegenover lichaam

Recent onderzoek van website Yahoo Health ging na hoe vrouwen en mannen tegenover hun lichaam staan gedurende verschillende fasen van hun leven. De studie maakt deel uit van een campagne om van 2016 het jaar van de gezondheid te maken. Daarbij willen ze trouwens niet het beoogde sixpack en Beyoncé-billen in de kijker zetten, maar fysieke kracht en mentale fitheid.

Lichaamsbeeld

Voor de enquête werden maar liefst 1.993 tieners en volwassenen bevraagd, met een leeftijd tussen 13 en 64 jaar. Daarbij werd gepeild naar hun lichaamsbeeld: kijken ze met een goed gevoel in de spiegel, zijn ze eerder negatief ingesteld, hebben ze hun lichaam geaccepteerd zoals het is of is het meer een haat/liefde verhouding?

Slechts 1 op 10 vrouwen met positief zelfbeeld

Van de vrouwen gaf een schamele 11 procent aan tevreden te zijn met hun lichaam, vergeleken met 20 procent van de mannen. Wanneer we naar de leeftijd kijken, zien we dat jongeren opmerkelijk meer van hun lichaam houden. Bij de jongens was 71 procent wel tevreden met zijn lichaam of stond hij er neutraal tegenover, bij de meisjes bedroeg dat cijfer 34 procent. Bij de millennials verkleint het verschil tussen mannen en vrouwen: 67 procent van de mannen kon het best vinden met zijn lichaam, vergeleken met 41 procent van de vrouwen.

Mannen starten positief

Uit die cijfers blijkt dat mannen erg positief starten, maar dat het zelfbeeld na verloop van tijd afneemt, terwijl het bij vrouwen de omgekeerde beweging opgaat: zij gaan van een negatieve houding ten opzichte van hun lichaam naar een meer neutrale houding.

Bodyshaming

Opvallend is dat maar liefst 94 procent van de vrouwelijke tieners en 95 procent van de vrouwelijke millennials al eens geconfronteerd werd met negatieve commentaar op hun lichaam. Bij mannen gaf 64 procent van de tieners en 86 van de millennials hetzelfde aan. Volgens de studie worden vooral vrouwelijke tieners blootgesteld aan bodyshaming, maar ook mannen worstelen met hun zelfbeeld. Dringend werk aan de winkel dus!