Samenwonen met iemand die al vader/moeder is. Nellie Timmermans biedt hulp aan de volwassenen in een samengesteld gezin (ook preventief). Een nieuwe relatie heeft invloed op de band die je met je kinderen hebt, en omgekeerd, de kinderen hebben invloed op de band die je met je nieuwe partner hebt.