Meestal zijn het mannen die na een scheiding alimentatie aan hun ex moeten betalen. Er zijn echter ook vrouwen die tot de ontdekking komen dat zij het haasje zijn als zij hun huwelijk op dat moment laten ontbinden. Het is vaak dat om die reden besloten wordt nog maar even bij de man te blijven, totdat hij een baan gevonden heeft en zich zelf kan bedruipen.

Motie van wantrouwen

Sommige stellen lijken het op jonge leeftijd al goed voor elkaar te hebben. Jong trouwen, jong kinderen krijgen, mooi huis, goed inkomen samen. Dit blijkt na tijden vaak alleen de buitenkant. Zo ook het verhaal van Nancy die eigenlijk voor haar huwelijk al merkte dat er iets speelde. Trouwen op huwelijkse voorwaarden, wat zij wilde, werd door haar aanstaande man Henk gezien als motie van wantrouwen. Daar gaat het denk ik vaak fout.

Ambities ontbreken

Het huwelijk werd niet wat zij er van verwacht had. Ze kregen een paar mooie meisjes, waar ze heel blij mee is. Haar man Henk bleek echter tamelijk ambitieloos te zijn. Dit had ze niet achter hem gezocht. Op een gegeven moment verdiende Nancy meer dan Henk. Hij had plannen om van baan te veranderen. En op een dag had hij zomaar zijn baan opgezegd, zonder met haar te overleggen. Ze werden afhankelijk van haar inkomen.

Huwelijk loopt vast

Henk zou actief op zoek gaan naar ander werk. Hij werd echter een professionele bankhanger. Hij zocht geen werk, besteedde geen aandacht aan de meiden en deed in huis ook niets. Er ontstond onenigheid over de financiële situatie en daarnaast over alles wat mogelijk is. Zij deed hard haar best voor haar huwelijk te knokken, maar dat moet van twee kanten komen. Er knakte iets in Nancy.

Scheidingsadvocaat

Zonder dat Henk er van op de hoogte was, maakte Nancy een afspraak bij een echtscheidingsadvocaat. Ze wilde weten wat haar boven het hoofd zou hangen. Dat was nog erger dan ze voor mogelijk had gehouden. Als ze op dat moment uit elkaar zouden gaan, zou ze Henk alimentatie moeten betalen. Alimentatie betalen? Zij?

Dubbel bedrogen

Nancy voelt zich dubbel bedrogen door het leven. Ze zit opgescheept met een man thuis voor wie ze geen gevoelens meer kan opbrengen. Ten tweede omdat zij die man ook noch zal moeten gaan onderhouden in de toekomst. Scheiden nu is dus geen optie. Er moet gewerkt worden aan een ander plan. Ze moet nog even bij Henk blijven tot er een situatie ontstaat, waarin Nancy geen alimentatie hoeft te betalen.

Hij moet aan de bak

Henk moet geactiveerd worden om een baan te zoeken en Nancy zal niet berusten voordat dit gebeurt.  Ze had hem al wel gewaarschuwd dat hun huwelijk wat haar betreft geen stand zou houden. Op haar vraag aan hem waarvan hij dan denkt te kunnen leven, kwam niets anders dan een apathisch voor zich uit staren. Het bleek echter dat hij na het opzeggen van zijn oude baan toch recht had op een uitkering, met die verplichting te moeten solliciteren. Dat heeft Nancy goed uitgevonden.

Wel uitstel, geen uitstel

Het gemak waar mee hij zijn baan opgezegd had, geeft aan hoe zeer hun huwelijk uit elkaar gegroeid was. Nancy zit  nog vol met dromen en ambities. Henk die juist minder wil en met de dag saaier wordt. Of misschien al zo was, maar dat heeft Nancy dan niet gezien. Van uitstel gaat bij Nancy zeker geen afstel komen wat betreft een scheiding. Het is heel moeilijk om samen te leven bij een man waarvan je eigenlijk weg wilt. Toch moet ze volhouden. Ze heeft niet jarenlang keihard gewerkt om een man te gaan onderhouden di e allergisch geworden is voor werken. Henk is niet ziek, want dan zou het een ander verhaal geweest zijn.

Ongewenst bijverschijnsel emancipatie

Is een alimentatieplicht voor vrouwen een ongewenst bijverschijnsel van de emancipatie? Nancy vindt van wel. Ze heeft nog wel wat andere tips voor vrouwen die in het zelfde schuitje zitten.  Vooral moet je niet vergeten dat sommige mannen al jaren hetzelfde doen. Kom dus voor jezelf op. Doe het de man aan, voordat hij het jou aandoet.

1. Houd jezelf arm

Het is nodig jezelf arm te houden. Al het geld waarvan duidelijk is dat je het hebt, kan voor de helft in zijn handen vallen, wanneer je in gemeenschap van goederen getrouwd bent.  Zorg dus dat je aantoonbaar zo min mogelijk bezit hebt. Zorg dat je geen aantoonbaar spaargeld hebt.

2. Ga parttime werken

Als je het aandurft, kun je parttime gaan werken in plaats van fulltime. Dat houdt in dat je minder inkomsten verwerft. Des te kleiner is de kans dat je alimentatie moet gaan betalen.

3. Inkomsten man moeten omhoog

Wat natuurlijk voor veel facetten in een dergelijke situatie goed is, is dat de man weer aan het werk gaat. Dan krijg je thuis weer een beetje een meer leefbare situatie. Belangrijke bijkomstigheid is dan dat de inkomsten van je partner omhoog gaan. Mogelijk weer hoger gaan uitkomen dan die van jou. Zit hem dus achter zijn broek en help hem bij het solliciteren.