narcist

Er is een narcist in ons leven

Eind februari plaatsten we een artikel over narcisme met de titel  “Is er een narcist in je leven?”. In het kort kwam het er op neer dat het bijna onmogelijk is te geloven dat er types lijken te bestaan zonder moraal, zonder geweten. We worden opgevoed met het idee dat alle mensen iets goeds in zich hebben. Er stond ook een opmerking in over het feit dat er mogelijk in je omgeving iemand is, die lijdt aan de narcistische stoornis en wiens gedrag schadelijk voor jou kan zijn.

Vermoeden van Narcistische Persoonlijkheidsstoornis

Op de vraag of er een narcist is in je leven hoeven Wim en zijn vrouw niet lang na te denken. Zij hebben twee zoons, waarvan voor de tweede een duidelijk vermoeden van Narcistische Persoonlijkheidsstoornis geldt. In een uitgebreide reactie gaf Wim samengevat zijn verhaal. Het was een zeer uitgebreide reactie, heel persoonlijk en vaak heel herkenbaar voor mensen die ooit van dichtbij van doen hebben gehad met een narcist.

Waar hebben zij gefaald?

Als reactie hierop heb ik contact gezocht met Wim en hem bedankt voor zijn persoonlijke en emotionele verhaal. Toen kreeg ik het hele verhaal over hun leven met hun zoon te lezen. Waarom willen ze het zo graag kwijt? Ze willen het inderdaad kwijt, eindelijk. Ze hebben jaren de schuld bij zich zelf gezocht. Waar hebben zij niet op tijd bij gestuurd? Waar hebben zij gefaald? Ze willen hun verhaal kwijt omdat ze in zijn gaan zien, met hulp, dat zij niet gefaald hebben. Dat het hun is overkomen. Dat zij het niet hadden kunnen tegenhouden. Tenminste niet alleen. Waar zij wel hun vraagtekens bij hebben, is dat het gedrag van hun narcistische zoon bij geen enkele betrokken instantie belletjes heeft doen rinkelen. Mogelijk had bij vroegtijdige behandeling of psychologisch ingrijpen veel leed bespaard kunnen worden.

Ik vermoed dat Wim ook hun verhaal wil doen om andere mensen te sterken over de streep te trekken. Wanneer jou zoiets dergelijk overkomen is, de schuld niet bij jezelf te zoeken. Niet je zelf terug te trekken in schaamte, maar probeer er over te praten, probeer hulp te zoeken voor jou en je relatie, anders gaat die er echt onderdoor.

Er is een narcist in ons leven

“Onze tweede zoon. In zijn kinderjaren waren deze symptomen al enigszins waarneembaar, maar waren in onze ogen te wijten aan zijn leeftijd. Met het ouder worden begonnen deze een steeds diepere betekenis te krijgen. Opvallend was zijn slachtoffergedrag, zijn gemakkelijke beïnvloedbaarheid en zijn grote zucht naar adoratie. In zijn gewone functioneren was hij in hoge mate afhankelijk van complimenten en bevestiging van anderen, vooral als hiermee zijn ego gestreeld of zijn zieligheidgevoel ondersteund werd. Dat deze ondersteuning vaak niet geheel ontdaan was van een zeker eigenbelang ging volkomen aan hem voorbij.

Deze trend heeft zich na zijn kinderjaren voortgezet en is in zijn volwassenheid nog eens extra versterkt en ontaard in ernstige beïnvloeding door laster en manipulaties en in een passie voor macht en sadisme op latere leeftijd tot uiting komend in zijn gerichtheid op onze ontkenning en eliminatie. Gaandeweg begon er van hem een beeld te ontstaan met deze steeds wederkerende karaktertrekken, die telkens dezelfde intentie hadden en als een rode draad door zijn leven liepen.

Bovendien kwam hij op latere leeftijd door zijn huwelijk in een milieu van geestverwanten met een vergelijkbare sociale identiteit, (de perfecte match) waarmee hij zich uitstekend kon vereenzelvigen en waarin hij zich in zijn zieligheidsbeleving en zijn onvolwassen wereldbeschouwing begrepen en gesteund voelde. Hun sociale ontwikkeling waarbinnen zelfgenoegzaamheid, intolerantie, berekendheid en zelfzucht een grote rol speelden, hebben deze eigenschappen in zijn karakter sterk negatief beïnvloed. De ondersteuning die er van uitging en die hij als geborgenheid ervoer, werd in onze ogen niet ingegeven door hun edelmoedigheid, maar aangestuurd vanuit een wederzijdse afhankelijkheid (de lamme leidt de blinde) en voornamelijk bedoeld was om hiermee op termijn hun eigen voordeel mee te doen. Deze familie waar weinig ruimte is voor invloeden van buitenaf, heeft een stevige onderlinge band waar het eigenbelang sterk op de voorgrond staat.

Behalve binnen hun familiekring zijn er weinig tot geen vriendschapsbanden met de buitenwereld. Eenieder vervult een dubbelrol neven en nichten ooms en tantes zijn tevens hun vrienden en vriendinnen. Een oom en tante (een kinderloos echtpaar onze gedoodverfde opvolgers), hadden de voogdij over onze schoondochter en waren van meet af aan voorbestemd om onze plaats van grootouders in te nemen. Onze zoon heeft zoals wij uit de weinige informatie die wij van ze oppikten, bij zijn introductie een zekere mate van screening ondergaan, om geschikt geacht en toegelaten te worden. Enkele dominante familieleden drukken als allesbepalende godheden een grote stempel op hun gezin.

Waarschijnlijk onder het strikte voorbehoud van volledige onderwerping, heeft hij hier nooit stelling tegen genomen . Het zijn vooral deze latere ontwikkelingen geweest die er toe bijgedragen hebben dat hij zich geheel van ons afkeerde en wij hem en onze twee kleinkinderen (17 en 15 jaar) volkomen zijn kwijtgeraakt en daardoor vrijwel uitgesloten werden van het genoegen van ons grootouderschap. Het pleegde een grote aanslag op ons gevoel van eigenwaarde, dat wij ondanks onze onvoorwaardelijke toewijding en jarenlange dienstbaarheid, door voortdurende afwijzing en veel tegenwerking nooit in staat zijn geweest om de door ons zo felbegeerde rol van liefhebbende en wettige grootouders te kunnen krijgen.” Wim | 1-03-2015

Wie is echte slachtoffer?

We willen Wim nogmaals bedanken voor zijn persoonlijke verhaal.  Hier moeten mensen herkenning in  vinden. Hopelijk ook steun. Mochten er mensen zijn die in contact willen komen met Wim, zoek dan contact met de redactie van Singlessite.nl en wij verbinden jullie. Je kunt jezelf zien als slachtoffer. Maar Wim vraagt zich wel af wie uiteindelijk het echte slachtoffer is. Zoek hulp.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Singlessite Nieuwsbrief

Vraag de gratis nieuwsbrief aan en ontvang tips en nieuwtjes over reizen, relaties, daten, reizen en uitgaan plus onze doe mee & win acties!

Gerelateerde berichten

bindingsangst verlatingsangst
By Francien ·
17 juni 2022

Moeite met relaties door bindingsangst of verlatingsangst?

Bindingsangst en verlatingsangst uiten zich niet altijd op een manier waarbij je ze heel duidelijk herkent. Doe de test!
luisteren
By Francien ·
10 december 2021

Laat discussie geen ruzie worden

Een woordenwisseling in een relatie is niet erg. Je moet toch af en toe kwijt wat je dwars zit. Maar doe dat rustig, zonder je stem te verheffen en met aandacht.
ontslag via whatsapp
By Moniek ·
28 november 2021

Een gebroken smartphonescherm kan je de liefde kosten

Ga je binnenkort op date, maar zit er een hele grote barst in het scherm van je smartphone? Dan kun je twee dingen doen: of je smartphonescherm heel gauw laten repareren, of de date afzeggen.
liefdesverdriet
By Moniek ·
12 november 2021

7 subtiele manieren van wraak op je ex

We weten allemaal dat we er weinig tot niets mee opschieten, maar wraakgevoelens zijn volkomen menselijk wanneer je bent gedumpt en overweldigd door liefdesverdriet. Opeens blijken we er toe in staat: wraak nemen op je ex.
sexy vrouw iedere leeftijd
By Lisa ·
8 november 2021

Mooie vrouw is reden voor vreemdgaan

Waarom mannen vreemdgaan? Het mannenblad FHM weet daar het antwoordt op. Ze deden onderzoek onder bijna 7000 mannen en wat blijkt: ze vonden de dame in kwestie is zo mooi dat ze de kans op vreemdgaan niet konden weerstaan.
perfectionist
By Francien ·
3 november 2021

Perfect is niet goed

Weet je van jezelf dat je een perfectionist bent, ben er dan van bewust dat niet alles en iedereen perfect kan zijn. Jouw lat ligt hoger dan die van iedereen. Die hoogte bepaalt iedereen voor zich zelf.