boek actie verloren vrouw

Een normaal mens heeft een relatie

Alleen zijn is een volwaardige levensvorm. Geen gemakkelijke, dat is juist.  Onze samenleving zegt daarentegen: “Een normaal mens heeft een relatie”.

Dat er in een huwelijk vaak meer eenzaamheid is dan bij singles, vergeet men dan te zeggen.  Het is niet de vorm die het geluk garandeert. Alles hangt af van je levenshouding en hoe je het aanpakt.

Er zijn een viertal relatiepatronen te benoemen:

De symbiose, het vrijgezellenpatroon, relatiepatroon van de bewuste single en relatiepatroon van samen single.

1.Het symbiotische relatiepatroon: versmelten

Deze relatie is gebaseerd op een versmelting van twee individuen. Dit gebeurt bij samenwonenden en echtgenoten omdat zoveel mogelijk samenzijn als ideaal gezien wordt.

De  kernkwaliteit is dat twee delen een geheel vormen.  Men durft zich te binden en is bereid om elkaar gelukkig te maken, om rekening met elkaar te houden. Er ontstaat een gevoel van geborgenheid en veiligheid.  Mensen gaan dan soms ook voor elkaar spreken.

Deze relatievorm is een hele uitdaging, omdat er gevraagd wordt je ego op te geven. Het is een grote daad van liefde om  alles op te geven en “wij” te ontwikkelen.

Valkuil is dat wanneer de verliefdheid stopt en er een verkeerde rol wordt toebedeeld aan de relatie. De verwachting was dat de nieuwe eenheid voor de vervulling van alle behoeften zou zorgen. Die droom wordt niet de waarheid. Vaak breekt de symbiose.

Het gebeurt dat een van de partners zich bewuster wordt van zijn eigen ik, en voelt dat er onderdrukking is van zijn individuele behoefte.

Wat er dan gebeurt in dit klassieke verhaal is dat  een van de partners de verbinding verbreekt om zichzelf te vinden.  Het probleem daarbij is dat dit blijkbaar niet kan in deze vorm van samenzijn, waarin aangenomen werd dat er geen verschillen zijn.

Ik ben ons. Wij zijn één

2.Vrijgezellenpatroon: zelfbepaling

Wanneer een vrijgezel tijd en energie in zich zelf wil steken om te (her)vinden wie hij is, dan wil hij daarin niet beperkt worden door een relatie. Hij ziet dit als een belemmering van wensen die hij wil nastreven. Hij wil avontuur en contacten zonder zich te binden.

Zijn vrijgevochten manier van zijn is het kenmerk van de vrijgezel. Hij bepaalt zijn eigen normen en waarden.  Hij kan af en toe gefrustreerd zijn maar hij leeft zich ten volle uit in zijn eigen doen en laten.

De broodnodige affectie en seksuele behoefte moet vervangen door drukke vrije tijdsbesteding of een zinvolle loopbaan.  Zolang deze vervanging er is, is er niks aan de hand. Soms kan echter de eenzaamheid toeslaan.

De vrijgezel sluit niet graag compromissen, maar soms kan het niet anders. Hij is dan eigenlijk tegen relaties maar is toch hopeloos op zoek naar de perfecte relatie: hij wil t dat perfectie en maximale vrijheid samenvallen.

Het alleen zijn wordt niet ten volle aanvaard en hij ziet zichzelf niet voor vol aan. Het verlangen iemand te vinden die er voor jou is, kan pijnlijke vorm aannemen.

In tegenstelling tot de symbiotische relatievorm die het individu miskent, legt de vrijgezel juist extra nadruk op zijn individualiteit. De vrijgezel in niet in staat tot een geheel te horen en zich in een relatie geborgen te voelen.

Het zelf willen bepalen zie je ook bij alleenstaanden en met name bij mensen die net gescheiden zijn. Ook binnen het huwelijk gebeurt dat: gehuwden die voortdurend op zoek zijn los te komen of die doen alsof ze alleen zijn.

Ik ben mezelf alleen.

3. Het relatiepatroon van de bewuste single: ik en wij

Losse vriendschappen en een eigen plek in groepen kunnen ervoor zorgen dat je genoeg affectie krijgt. Een netwerk aan kennissen, contacten en relaties kan zorgen voor een thuisgevoel.

Ook in het éénoudergezin kan een gevoel van geborgenheid zijn.

Een volwaardige single weet zijn individualiteit  te combineren met relaties. Een single wordt niet geraakt door de opmerking: Ben je nog steeds alleen? Zijn antwoord is dan: Ik ben single. Hij geniet van het alleen zijn. Alleen slapen kan heerlijk zijn in een tweepersoons bed. De single kan er van genieten alleen naar een restaurant te gaan voor een lunch. Hij kan genieten van een stelletje dat  liefde uitstraalt.

Kinderloos blijven kan een keuze zijn, maar de kinderen van broer of zus ervaart hij als zijn kinderen.

Ook het éénoudergezin kan een vorm zijn waarin de single gedijt. Op voorwaarde dat die keuze niet gebaseerd is op een weerstand tegen het andere geslacht. Het eenoudergezin is vaak een bewuste keuze om rust en geborgenheid te vinden in de relatie met de kinderen.

Uiterlijk lijkt de single alleen te zijn, maar hij voelt zich niet alleen.

Singles zijn niet tegen relaties, maar ze kiezen nu voor iets anders: de liefde verspreiden.

De single voelt zich omringd door mensen, hij voelt zich thuis in een relatienetwerk.

Hij heeft het lijden dat eigen is aan het alleen zijn aanvaard en omgezet tot een andere vorm, die veel breder is dan de symbiotische liefdesvorm.

Er valt overal zoveel liefde en affectiviteit te beleven. De single is ook geen vrijgezel. Hij is niet vrij. Hij is niet beschikbaar op de relatiemarkt.

De single heeft gekozen, op zijn minst voor een bepaalde  periode in zijn leven om et leven rond zich te organiseren.

De single houdt ermee op te vluchten in het alleen zijn. Hij houdt er ook mee op om te vluchten in een relatie.

Kernkwaliteit van een bewuste single is dubbel: alleen kunnen zijn en zich kunnen verbinden.

De valkuil van de bewuste single is dat hij zich een rad voor de ogen draait. Het is niet door de term “vrijgezel”  in “single” te veranderen, dat je bekwaam wordt om je affectieve en seksuele behoeften te spreiden over vele relaties.  Er schuilt in dit patroon een voortdurend leerproces om de balans te bewaken tussen jezelf blijven en je verbinden.

Het vraagt durf om een volwaardige single te worden in plaats van een gefrustreerde vrijgezel.

Het verschil zit in de volheid van het affectieve leven. Onze samenleving reikt daar niet meteen modellen voor aan hoe je alleen zijn en het affectieve kunt combineren.

Het gangbare idee is dat je pas volwaardig affectief bent als je een intieme relatie hebt . Toch moet je durven kijken naar de mogelijkheden dat je voor de ene behoefte bij deze persoon en voor een andere behoeft bij iemand anders terecht kunt.

Terwijl het huwelijk vervangen wordt door seriele monogamie – trouw aan partner maar meerdere partners binnen één leven – gaat het hier over het beheren van relaties met verschillende partners gelijk, die elk verschillende behoefte vervullen: ouderschap, vriendschap, seks.

Ik ben volledig zelfstandig en tegelijk volwaardig aanwezig in een relatienetwerk

4.Het relatiepatroon ik, jij en wij: samen single

Dit relatiepatroon ontstaat als twee mensen er voor kiezen om een vaste relatie te hebben en tegelijk elkaar optimaal de ruimte te geven voor de ontplooiing van ieders individualiteit. Dat kan binnen een huwelijk, maar het zal makkelijker tot uiting komen in allerlei nieuwe relatievormen. Allerlei van deze vormen bestaan uit allemaal pogingen om individualiteit te combineren met een hechte relatie.  Het gaat hier om individualiteit te combineren met trouw en versmelting.

In dit patroon staan beide partijen op een gelijk niveau en stimuleren ze elkaars groei. Ze sponsoren elkaar, bevestigen elkaar, coachen elkaar. Daarnaast voeden ze elkaar  door hun verschillen in te brengen en elkaar uit te dagen in hun respectievelijke keuzes. De relatie is een kader waarbinnen twee individuen zich thuis vinden. Er is een balans aanwezig tussen de persoonlijke ontplooiing en het beleven van de relatie.

De kernkwaliteit van deze relatiepositie is de integratie van het individuele en het intieme. Dit lijkt wel ideaal, maar ook hier is een valkuil. Het blijft een moeilijke balans.  Het vraagt energie, tijd en veel praten om steeds opnieuw te voelen wat elk in de relatie nodig heeft. Het gebeurt nogal eens dat dergelijke relaties uit elkaar dreigen te vallen wegens een gebrek aan vaste regelmaat in het samenwonen, en wegens de afwezigheid van dagelijkse communicatie.  Wanneer één van de twee steeds het initiatief tot overleg moet nemen, kan dit relatievermoeidheid opleveren.

Ik ben mezelf in onze relatie

To be single or not? That is the question

De lezers van Singlessite.nl zijn natuurlijk ook niet enkel in het vakje “Singles” te stoppen, hoewel dat stukje wel in onze naam zit.

Het gaat er ook niet alleen om welke relatievorm of relatiepatroon je hebt.  Wanneer je daar echter bewust over na hebt gedacht, geeft dat wel voor jezelf een soort van duidelijkheid. Het geeft aan waar je nu staat, en of je daar blij mee bent. Of je liever in een ander vakje wilt horen en wat je daar dan voor zou kunnen doen.

Er van uitgaande dat de grootste groep lezers single zijn, wil ik daar nog iets over toevoegen. De groep singles is groeiend. Niet alleen de singles die liever niet alleen zijn, maar ook de groep bewuste singles. De waarde van deze groep op maatschappelijk vlak is dat ze een groep mensen vormen die een dusdanige instelling hebben dat je relationele behoeften ook kunt vervullen via een breed relatienetwerk.

Het verschil tussen “bewuste single”en “samen single” is eigenlijk ook niet groot. De single heeft een netwerk aan relaties in  plaats van één intieme relatie.  Voor een single verandert er niet zoveel wanneer tijdelijk één oersoon uit het netwerk belangrijker wordt. Dat is niet bedreigend omdat de individualiteit bewaakt wordt. Voor een koppel moet hiervoor in principe hetzelfde gelden, dat elk van beiden ook nog andere bijzondere vriendschappen heeft. Zowel voor singles als samen singles is het de intensiteit van een netwerk aan relaties wat fluctueert.

Belangrijk is altijd in relatie te blijven ook als je alleen bent. Daarnaast zou je de opdracht aan je zelf moeten stellen dat ook als je een vaste relatie hebt, je altijd single moet blijven. Heb oog voor je eigen individuele ontplooing, dat die in balans is met de loyaliteit naar de ander.

Zou je meer willen lezen over dit onderwerp en dan met name de onderwerpen daten en netwerken, dan adviseer ik je het boek “RELATIEtoolkit voor de 21e eeuw”.

De schrijvers Rudy Vandamme & Christine Vancouillie, zijn naast het schrijven ook op andere vlakken actief singles en liefde.

Bron: Singlessite.nl

Delen

Singlessite Nieuwsbrief

Vraag de gratis nieuwsbrief aan en ontvang tips en nieuwtjes over reizen, relaties, daten, reizen en uitgaan plus onze doe mee & win acties!

Gerelateerde berichten

By Linda ·
16 september 2022

Op zoek naar een nieuwe RC?

verzekering
By Tijmen ·
30 augustus 2022

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een zorgverzekering?

geldzaken
By Tijmen ·
29 augustus 2022

Welke juridische hulp kan je krijgen bij een echtscheiding?

van date naar soa
By Moniek ·
25 augustus 2022

Beschermd: Van date tot SOA

Na een geweldige date met Mr. of Mrs. Right beland je in zijn of haar bed. Leuk! Toch? Of ging het allemaal net iets te snel en is je bedmaatje de ‘day after’ toch iets minder aantrekkelijk dan de avond ervoor? Geloof me: je bent echt niet de enige die dit overkomt.
verslaap je leven niet
By Moniek ·
23 juni 2022

Tips voor ochtendmensen die moeilijk hun bed uit komen

Dankzij deze tips kom je ’s ochtends sneller uit bed en ben je productiever. 
bindingsangst verlatingsangst
By Francien ·
17 juni 2022

Moeite met relaties door bindingsangst of verlatingsangst?

Bindingsangst en verlatingsangst uiten zich niet altijd op een manier waarbij je ze heel duidelijk herkent. Doe de test!