De generatie 40′ers van nu, die in de 70′er jaren geboren werd, zit vaak en veelvuldig met zichzelf in de knoop. Ze laten zien  hoe je een bende kunt maken van relaties en kinderen. Het zijn de kinderen van de babyboomers, die weinig generatiekloof meer voelden met hun ouders en niet veel te bevechten hadden. Het kon niet op. Het heeft hen echter niet veel goeds gebracht.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 40′ers vaker scheiden. Ook blijkt dat vrouwen van die leeftijd vaker niet samen met de vader van hun kinderen wonen. Er heerst een grote chaos in hun relaties en hun leven. Het binden aan een nieuwe partner gaat ze steeds slechter af.

Pragmatische Generatie

Volgens onderzoeker Ruben van Gaalen heeft dit alles te maken met een gebrek aan discipline en plichtsbesef. Van Gaalen noemt de groep die hij onderzocht, mensen geboren tussen 1970 en 1980, de ‘Pragmatische Generatie’, meldt het Nederlands Dagblad.

De onderzoekers van het CBS omschrijven deze kinderen van de protestgeneratie zo: “Ze waren vrij om hun eigen keuzes te maken in het leven. Geluk in het leven, het doen van ‘mijn eigen ding’, flexibiliteit, jezelf zijn, zijn de belangrijkste waarden. Competitie is hen niet vreemd, van baan wisselen werd voor hen standaard. Werken is belangrijk, maar niet zaligmakend. De cultuur van het over van alles en nog wat onderhandelen, gaat gepaard met een gebrek aan discipline en plichtsbesef.”

Het CBS deelt de pragmatische generatie, qua relaties, op in 3 groepen:

1. De tijdige groep (getrouwd met kinderen),

2. De tijd-nemende groep (single of samenwonend, geen kinderen),

3. De turbulente groep (single, maar heeft al wel samengewoond en heeft kinderen).

Hoe later in de jaren ’70 geboren is, hoe groter de kans is dat hij of zij tot één van die laatste 2 groepen behoort. Alleen jonge hoogopgeleide vrouwen (geboren rond 1980) lijken iets vaker te trouwen en met die man kinderen te krijgen.

Meer laagopgeleide mannen vrijgezel

De onderzoekers vinden het ook opvallend dat voor het eerst meer laagopgeleide dan hoogopgeleide mannen vrijgezel zijn. Het zijn relatief vaak mannen met weinig inkomen of zonder baan. Het is hún arbeidsmarktpositie die door de crisis vooral is aangetast. Langdurige inkomensdaling bij mannen zet de stabiliteit van hun relaties onder druk.