Slechts 11 pagina’s hadden Julianne Holt en haar collega’s nodig om een statistische samenvatting te maken van een gigantische hoeveelheid aan gegevens verkregen rondom de vraagstelling of eenzaamheid, of sociaal isolement of alleen leven risico factoren zijn voor een korter leven. Deze gegevens in dit review omvatten data uit 70 verschillende studies waarbij meer dan 3,4 miljoen mensen gevolgd zijn gedurende zo’n 7 jaar.

Houd jij ervan alleen te zijn?

“Houd jij ervan alleen te zijn? Onlangs uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond hoe slecht eenzaamheid en sociaal isolement  kan zijn voor je gezondheid.” Dit was de titel van een artikel over dit review, zoals die onlangs verscheen in de New York Times. In het echt klopt deze conclusie niet, omdat niet naast elkaar bekeken is of het verschil maakte tussen de mensen die alleen waren maar het juist prettig vonden en die alleen waren en het niet aangenaam vonden.

Wat ze in het grote overzicht hebben meegenomen is het volgende. Er is gekeken naar studies die gaan over eenzaamheid, sociaal isolement, alleen leven en sterfgevallen. Er werden verschillende maten van eenzaamheid en sociaal isolement gezien, en van mensen die er wel of niet blij meer waren. Vervolgens werd hun levenspad gedurende gemiddeld 7 jaar gevolgd.

Sociale contacten

Eenzaamheid, sociaal isolement en alleen leven zijn drie verschillende zaken, en het is dus goed om dit ook op dusdanige wijze te bestuderen. Eenzaamheid is subjectief.  Het is te verdelen in schalen, van “Ik voel me echt alleen”,  “Ik ben niet blij dat ik zoveel dingen alleen moet doen” en “Ik heb het gevoel alsof niemand mij begrijpt.” Eenzaamheid is niet evenredig aan de hoeveelheid sociale contacten die je hebt. Het gaat om de hoeveelheid en kwaliteit van persoonlijke banden die jij zou willen hebben.

Getrouwde mensen bijvoorbeeld en andere mensen die veel tijd samen doorbrengen met anderen, kunnen zich ook eenzaam voelen. Singles en andere mensen die weinig tijd met andere doorbrengen hoeven helemaal geen last te hebben van eenzaamheid.

De auteurs definiëren “sociaal isolement” als “ernstig gebrek aan sociaal contact of communicatie, geen deelname aan sociale activiteiten, of het niet hebben van een vertrouwenspersoon.” Het wordt objectief gemeten, door de mensen te vragen over hun hoeveelheid contacten en communicatie met anderen. Degene met de minste contacten wordt als sociaal geïsoleerd geclassificeerd. De definitie van alleen wonen is ook objectief.

Alleen zijn is slecht voor je gezondheid

De resultaten toonden aan dat de mensen die langer leefden degenen waren die minder sociaal geïsoleerd waren en minder eenzaam waren, dan diegenen die niet alleen leven. De bevinding dat het leven van mensen die alleen woonden minder lang duurde als dat van mensen die met anderen leefden, is waarschijnlijk wat de New York Times deed besluiten, ten onrechte, te verkondigen dat zelfs als je graag alleen bent, het slecht is voor je gezondheid.

Deze conclusie is te kort door de bocht, omdat er enkele zeer belangrijke verschillen zijn onder deze miljoenen deelnemers. De implicaties van de meeste van die verschillen zijn nooit onderzocht.

Wel of niet eigen keuze

Maar wat is alleen wonen? Wanneer je na jaren huwelijk er alleen voor komt te staan omdat je man overlijdt, dan woon je alleen. Wanneer je als na de studietijd ervoor kiest alleen te gaan wonen, omdat je het heerlijk vindt om alleen te zijn, dan zijn dat twee grote verschillen. Soms kies je ervoor en soms wordt er voor jou besloten.

Hoe meer de analyse passend gemaakt wordt op degenen die wel of niet graag alleen zijn, dan zou dat een completer beeld geven over de echte gemiddelde lengte van het leven. En wat dan te denken over die mensen die met anderen leven maar er bij wijze van spreken hun leven voor zouden willen geven, om alleen te kunnen wonen.

Single zijn is slecht voor je gezondheid

Het probleem met het uitspreken dat alleen leven slecht is voor je gezondheid op basis van de gedane onderzoeken, is gelijk aan het probleem om te beweren dat single zijn (in vergelijk met getrouwd zijn) slecht is voor je gezondheid.  We kunnen niet lukraak zeggen dat de een single moet blijven en de ander moet trouwen, iedereen kiest voor zichzelf.  De mensen  die er voor kiezen om te trouwen, zijn anders dan zij die er voor kiezen alleen te blijven. Wat je leven tot een goed en lang leven maakt, kan voor iemand die getrouwd is anders zijn dan voor iemand die er voor kiest alleen te zijn of alleen te leven.

Brengen trouwen altijd geluk in je leven?

De sleutel vraag is de volgende. Wanneer je mensen die er bewust voor kiezen alleen te leven er toe zou dwingen met een ander te leven, zou dat hun leven verlengen? Of als een standaard grap over huwelijken,  leven getrouwde mensen langer, of lijkt het alleen maar een eeuwigheid te duren?

De vraag of het gaan trouwen er de reden van kan zijn dat mensen gelukkiger en gezonder en een langer leven gaan leven, wordt al tientallen jaren bekeken. De schrijfster van het hierboven beschreven review is er steeds meer van overtuigd, dat trouwen zeker niet het meest zaligmakende is in iemands leven. Dat daar in veel gevallen, zonder na te denken, wel van uit wordt gegaan. Wanneer singles die een beetje wanhopig zijn, eerst eens beginnen met het loslaten van de druk dat ze met iemand moeten gaan leven, omdat “de omgeving” vindt dat dat hoort. De omgeving denkt dat jij als single niet gelukkig kan zijn, dat je daarvoor getrouwd moet zijn.

Ontkracht als single dit vooroordeel

Jij als single bent de enige die dit vooroordeel kunt ontkrachten door te laten zien dat jij één van de vele singles bent die er op sommige momenten bewust en soms inderdaad onbewust voor kiest je leven alleen te leven én dit ook prettig vindt. Alleen wonen betekent namelijk niet alleen zijn en zeker niet je alleen voelen, omdat je sociale contacten hebt om niet in een isolement te geraken. Aan sociale contacten moet je werken, maar dit geldt ook voor mensen, die getrouwd zijn of samenwonen. Het is niet dat je klaar bent als je een partner hebt, zeker niet.

2 reacties

  1. Het is misschien niet politiek correct, maar helaas moet ik als speciaslit eenzaamheid een kliene corrctie aanbrengen. Alleenleven is wel degelijk ongezond, ook als je je niet eenzaam voelt. Sterker nog, alleen leven blijkt ongezonder te zijn dan je ‘alleen maar’ eenzaam te voelen.
    Vermoedelijk is het gezondheidsrisico verhoogd doordat je in geval van nood (ziekte, struikelen over je badkamerkleedje) niemand in de buurt hebt om je te redden.
    Het is niet anders. Een mens is gemaakt om samen te leven. Doe je het anders, dan loop je gezondheidsrisico.

  2. Ai, ingestuurd alvorens de spelling te corrigeren. Met excuses!

Reacties zijn gesloten.